Hoe ontzorgen wij u?

De Inspectie Gezondheidszorg houdt scherper toezicht op de eisen uit de NEN 7510 norm. De wetgeving is verscherpt met de Meldplicht Datalekken en de voorgenomen wet Cliëntenrechten bij Elektronische Gegevensverwerking. Daarnaast kunnen overkoepelende partijen, uw klanten en leveranciers eisen dat uw bedrijf NEN 7510 gecertificeerd is.

Met een landelijk team van gespecialiseerde secretaresses ontzorgen wij organisaties met alle bijkomende (secretariële) werkzaamheden welke samenhangen met de NEN 7510 certificering.

Denk hierbij aan:

  • Hulp bij implementatie ISMS.
  • Hulp bij het opstellen van de risicoanalyse voor uw onderneming.
  • Hulp bij het invullen en up-to-date houden van de Verklaring van Toepasselijkheid (VvT).
  • Versiebeheer documenten.
  • Dossiervorming (zowel digitaal als analoog).
  • Notuleren en vastleggen besluiten.
  • Opstellen actielijst en zorgen voor opvolging hiervan.
  • Onderhouden van contacten met derden.
  • Opstellen van alle vereiste documenten.

Wilt u dat wij uw bloeddruk laag houden gedurende het traject? Neem dan contact met ons op.