Hoe ontzorgen wij u?

De Inspectie Gezondheidszorg houdt scherper toezicht op de eisen uit de NEN 7510 norm. De wetgeving is verscherpt met de Meldplicht Datalekken en de voorgenomen wet Cliëntenrechten bij Elektronische Gegevensverwerking. Daarnaast kunnen overkoepelende partijen, uw klanten en leveranciers eisen dat uw bedrijf NEN 7510 gecertificeerd is.

Met een landelijk team van gespecialiseerde secretaresses ontzorgen wij organisaties met alle bijkomende (secretariële) werkzaamheden welke samenhangen met de NEN 7510 certificering.

Denk hierbij aan:

  • Hulp bij implementatie ISMS.
  • Hulp bij het opstellen van de risicoanalyse voor uw onderneming.
  • Hulp bij het invullen en up-to-date houden van de Verklaring van Toepasselijkheid (VvT).
  • Versiebeheer documenten.
  • Dossiervorming (zowel digitaal als analoog).
  • Notuleren en vastleggen besluiten.
  • Opstellen actielijst en zorgen voor opvolging hiervan.
  • Onderhouden van contacten met derden.
  • Opstellen van alle vereiste documenten.

Wilt u dat wij uw bloeddruk laag houden gedurende het traject? Neem dan contact met ons op.

Wat is NEN 7510?

NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor informatiebeveiliging.

NEN 7510 biedt zorginstellingen een leidraad voor het formuleren, vastleggen en controleren van de interne informatiebeveiliging. Onder informatiebeveiliging in de zorgsector wordt verstaan: “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om cliënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.”

Feitelijk is NEN 7510 een bundeling van ongeveer 150 paragrafen (verdeeld over 11 hoofdstukken) waarin allerlei zaken die informatiebeveiliging raken, worden beschreven. Daarbij wordt aangegeven waarom men aan deze paragraaf moet voldoen en er wordt een richtlijn gegeven hoe men dit zou moeten bewerkstelligen.

De Inspectie Gezondheidszorg houdt momenteel scherper toezicht op de eisen uit de NEN 7510 norm. De wetgeving is verscherpt met de Meldplicht Datalekken en de voorgenomen wet Cliëntenrechten bij Elektronische Gegevensverwerking. Daarnaast kunnen overkoepelende partijen, uw klanten en leveranciers eisen dat uw bedrijf NEN 7510 gecertificeerd is.

Wij willen u hier graag bij ondersteunen!

Wie zijn wij?

Wij zijn een team van vaardige en gedreven secretaresses gespecialiseerd in het NEN 7510 certificeringstraject!

De implementatie van NEN 7510 in uw organisatie gaat samen met veel vastlegging en wijzigingen in documenten en contracten. Wij helpen u hiermee. U zorgt voor de implementatie in uw systemen, wij zorgen voor alle hiermee samenhangende secretariële werkzaamheden.

Omdat we veel ervaring hebben met certificering in verschillende branches, begrijpen wij de “kleine lettertjes” en wat de auditor wil.

Daarnaast zijn we discreet, onafhankelijk en werken we door het hele land.

Op de pagina Hoe ontzorgen wij u kunt u zien hoe wij kunnen bijdragen aan een soepel certificeringstraject.

Contact

7510 Projectsecretariaat

Zuiderdijkweg 21

1771 SH  WIERINGERWERF

T 06-53877446

E info@7510projectsecretariaat.nl

KvK: 72634308

BTW: NL1879.06.543.B.02

7510 Projectsecretariaat is een handelsnaam van Dè Helpende Hand